Header website 01Header website 02

Onderzoek 'Hulp geboden'

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is er door het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoekverricht naar informele hulp van mantelzorgers.  Uit de verhalen van de betrokkenen komen zowel de mooie als de zware kanten van het helpen naar voren

De inzichten van dit onderzoek sluiten perfect aan op het programma van het Welzijn in de Zorg Event.

Een paar conclusies:

 1. Of mensen informele hulp willen geven, hangt sterk samen met de aard van de relatie en de aard en de intensiteit van de hulp. Zo vinden mensen het vaak vanzelfsprekend om hulp aan familie te geven,
 2. mensen realiseren zich niet dat informele zorg vaak ook om kleine dingen gaat, zoals op elkaar letten, iemand een lift geven of een boodschap doen,
 3. zorgprofessionals wijzen op het belang van goede ondersteuning om overbelasting te voorkomen, maar mantelzorgers zijn nog onvoldoende in beeld,
 4. mantelzorgers vinden het vaak moeilijk hulp te vragen,
 5. mantelzorgers voelen zich niet altijd erkend en gesteund door zorgprofessionals,
 6. buren kunnen vooral voor hand- en spandiensten een rol spelen,
 7. vrijwilligers bieden vooral welzijn en minder zorg.

 

Jouw mening doet ertoe!

Wat vind jij? Welke rol hebben zorgprofessionals in dit geheel? En hoe vervul je die rol? 

Discussieer mee op 13 oktober tijdens het Welzijn in de Zorg Event!

 

Lees hier het hele onderzoek: http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Hulp_geboden 

 

INFORMATIE

Datum:
13 oktober 2015

Tijd:

09:30 - 16:30 uur

Locatie:

Congrescentrum ’t Veerhuis, Nieuwegein

PRIJZEN

Tarief: 
€ 245,- ex BTW

Inschrijven nieuwsbrief
 1. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
 2. Voornaam
  Ongeldige invoer
 3. Achternaam
  Ongeldige invoer
 4. e-mailadres
  Ongeldige invoer