Header website 01Header website 02

Sessie 1: Het zorgleefplan nieuwe stijl 

Voor wie?
Voor ieder die bij dit proces betrokken is. 

Wat?
Met de introductie van de participatiemaatschappij is er binnen de langdurige zorg een duidelijke verschuiving gaande van professionele zorg naar informele zorg. Het meest duidelijk is dat al binnen de WMO, waarbij de volgorde in het intakeproces (keukentafelgesprek) nadrukkelijk is:

 • Wat kan de betrokkene (nog) zelf?
 • Wat kan het netwerk (dit wordt duidelijk breder bekeken dan de inwonende mantelzorgers)?
 • Wat is aanvullend professioneel nodig?

Ook in de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is dit proces terug te vinden. Onder het motto dat we de regie terugleggen waar die hoort, namelijk bij de cliënt zelf, en waar dat nodig is bij zijn vertegenwoordigers/ mantelzorgers. In de notie Waardigheid en Trots, plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen, schrijft staatssecretaris van Rijn dat over twee jaar (lees 2017) alle cliënten of hun vertegenwoordiger eigenaar zijn van het zorgleefplan. Dat wil zeggen dat de cliënt en zijn naasten de regie hebben over het opstellen en actueel houden van dit zorgplan. In deze workshop reiken we een instrument aan om het zorgleefplan voor de cliënt en zijn vertegenwoordiger toegankelijk te maken en een middel om het gesprek hierover aan te gaan. Ook verkennen we de verschillende posities van cliënt, mantelzorger en professional in dit proces.

Wat neem je mee naar huis?
 • Inspiratie om de regie bij de cliënt te versterken
 • Een praktisch hulpmiddel

Sessieleiders:
Barbara Oppelaar en Jan van der Hammen, Ervarea, leren door beleven

Sessie 2: Innovatieve domotica en e-health

Voor wie?
Zorgprofessionals en mantelzorgers

Wat?
Deze sessie wordt verzorgd vanuit de Expeditie-SlimThuis met de Slimotheek. De expeditie laat de deelnemers kennis maken met verschillende vormen en mogelijkheden van e-health en Domotica. Aan de hand van praktijkcasussen wordt uitgelegd hoe slimme oplossingen voor huis-tuin-keuken-en zorg gebruik, het mogelijk maken om (langer) comfortabel, veilig en zelfstandig thuis te blijven wonen. Een aantal domotica en e-health producten die dit streven ondersteunen worden nader belicht incl. uitleg over de werking (wat is het, hoe werkt het, hoe installeer je het, waar koop, huur je het). De deelnemers kunnen bovendien zelf diverse (slimme) hulpmiddelen bekijken en uitproberen. In de interactieve workshop/lezing/presentatie is veel ruimte is voor vragen, het bespreken van dilemma’s en kanttekeningen.


Wat neem je mee naar huis?
Na de expeditiebijeenkomst met SlimoTheek weten de deelnemers:

 • Welke e-health en domoticatoepassingen er zijn
 • Hoe ze werken en voor hen van nut kunnen zijn
 • Waar ze zijn te verkrijgen


Sessieleiders: Marianne Schenderling en Pietsje Wijbenga

Sessie 3: Een 'gunstige' omgeving voor dementerenden creëren. 

Voor wie?
Zorgprofessionals en mantelzorgers

Wat?
Deze sessie is een verdieping op de plenaire lezing van Anneke van der Plaats.
Dementerenden hebben een ‘gunstige’ omgeving nodig, om hun hersenen op orde te krijgen. De omgeving zal veilig en herkenbaar moeten zijn: geborgenheid, prettige sfeer en vooral geen haast uitstralen. De mantelzorgers en de zorgprofessionals behoren ook tot de omgeving. Zij zullen zich ‘gunstig’ moeten gedragen. Anneke kan precies uitleggen wat een ‘gunstige’ omgeving inhoudt. Een gunstige omgeving geeft minder probleemgedrag, een ongunstige juist meer. Het gaat erom dat de omgeving aangepast wordt aan de verminderde capaciteiten van het demente brein. Het doel is om zodanig te handelen, dat het demente brein het kan begrijpen. Met name de stilte is ongunstig voor het demente brein. Mensen gaan dan lopen, tikken, brabbelen, met meubels of andere dingen slepen, etc. Wat kun je als zorgprofessional en mantelzorger doen om het brein voldoende prikkels te geven? Hoe breng je dit als zorgprofessional over op de mantelzorger?


Wat neem je mee naar huis?
Door één verhaal van Anneke, ga je al vanzelf anders naar het ontstaan van het probleemgedrag kijken. En de ervaring leert dat je na die ene workshop al begint met bijvoorbeeld anders naar de omgeving van de dementerende te kijken. Wanneer we weten hoe het brein werkt , weten we wat ons te doen staat. Het resultaat is dat het probleemgedrag niet even, maar voorgoed verdwijnt of vermindert. Zonder medicijnen!

Sessieleider: Anneke van der Plaats

Sessie 4: In gesprek met mantelzorgers? 

Voor wie?
Zorgprofessionals en mantelzorgers

Wat?
Verkenning van de rol van zorgprofessionals en mantelzorgers. Beiden expert op een ander gebied. Zorgprofessionals hebben vaak andere ideeën over wat goed en veilig is voor de cliënt dan een mantelzorger of de cliënt zelf. Dit spanningsveld maakt samenwerken tussen hen soms een lastig, maar ook zeer boeiend proces. Door professionals is vaak al ingevuld wat goed voor de mantelzorgers is. Maar klopt dat ook?


Wat neem je mee naar huis?
In deze sessie ga je aan de slag met het spanningsveld tussen zorgprofessionals en mantelzorgers en hoe je dit doormiddel van juiste communicatie kunt verminderen.

Na het volgen van deze sessie heb je inzicht in:

 • Het verschil in rol (beleving en motivatie) van professional en mantelzorgers.
 • Hoe je vakkennis kunt delen zonder dat je belerend/bemoeizuchtig overkomt.
 • Het maken van afspraken met mantelzorgers.

Sessieleider: Lia van Loo

Sessie 5: Weg met zorgstress, een zorg minder

Voor wie?
Voor iedereen die bij mantelzorg betrokken is

Wat?
Nederland bezuinigt op de zorg. Dit betekent dat veel zorgtaken verschuiven naar de thuissituatie. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers. Mantelzorg is vaak intensief, zeker in combinatie met werk en het eigen (gezins)leven. Het Sociaal Cultureel Planbureau schatte in 2010 al dat toen zo’n 450.000 mantelzorgers overbelast waren. Een langdurig overbelaste mantelzorger ervaart stress: zorgstress.

Zorgom.nl en het Landelijk Steunpunt Rouw (LSR) ontwikkelden een concept om zorgstress te reduceren. Deze workshop geeft de deelnemers inzicht hoe zij zorgstress kunnen verlagen. Er is veel ruimte voor vragen en je maakt kennis met de “Verlies- en Herstelspiegel”.


Wat neem je mee naar huis?

In deze sessie krijg je inzicht in:

 • Hoe zorgstress ontstaat en kunt herkennen
 • Hoe je zorgstress kunt verlagen
 • Welke valkuilen je moet vermijden

Maak kennis met de “Verlies- en Herstelspiegel”. Een bijzondere training die LSR al jaren toepast bij mensen om zorgstress te verlagen. Ontvang bovendien een voucher om zorgom.nl, gratis uit te proberen. Tot slot krijg je een concreet 21 dagen plan om zorgstress aan te pakken, met een overzicht van praktische hulpbronnen.

Sessieleiders: Jan Olav Smit en Klaas Jan Roodenburg

INFORMATIE

Datum:
13 oktober 2015

Tijd:

09:30 - 16:30 uur

Locatie:

Congrescentrum ’t Veerhuis, Nieuwegein

PRIJZEN

Tarief: 
€ 245,- ex BTW

Inschrijven nieuwsbrief
 1. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
 2. Voornaam
  Ongeldige invoer
 3. Achternaam
  Ongeldige invoer
 4. e-mailadres
  Ongeldige invoer